Het doel was 16.000 Oprichters te vinden die bereid waren om vooraf €50 te betalen en hiermee de oprichting van een depositobank, een bank die 100% reserve aanhoudt, mogelijk te maken.

Eén van de voorwaarden was dat er duidelijkheid was over de haalbaarheid van een vergunning. Alhoewel Stichting Full Reserve uitvoerig juridisch onderzoek had verricht naar de mogelijkheden was na zes maanden de conclusie van DNB dat het niet mogelijk was om een dergelijke bank op te richten in Nederland.

Stichting Full Reserve heeft aansluitend besloten de campagne te staken en verder onderzoek te verrichten naar de juridische mogelijkheden voor een depositobank. De campagne heeft ruim 2.400 Oprichters opgeleverd. Onder andere FTM, RTLZ, FD, BNR, De Groene en Radio 1 hebben aandacht besteed aan de campagne.