De visie van Stichting Full Reserve is dat een financiële sector alleen functioneert als degenen die risico nemen het ook dragen. Het onderzoek en de campagnes van de stichting zijn er dan ook op gericht om tot de randvoorwaarden te komen om het Depositogarantiestelsel (DGS) af te kunnen bouwen en op termijn zelfs af te kunnen schaffen. In het belang van de consument, hoe paradoxaal dat ook klinkt.

Zo lang banken het exclusieve recht op betalingsverkeer hebben en zij met elkaar verweven zijn, zal het noodzakelijk blijven om vertrouwen in banken door externe garanties te behouden. Dit zal echter ook effect hebben op de mate van risico die banken nemen in kredietverlening.

Strenge regelgeving kan de risico’s op een faillissement van marktspelers verkleinen, maar zorgt ook voor hogere kosten, welke de marktspelers zullen proberen terug te verdienen door binnen de grenzen van de wet meer risico te nemen. Dit noopt tot nog strengere regels, waarmee een eindeloze cyclus ontstaat.

De missie is voortgekomen uit de visie dat de oprichting van een bank die uitsluitend voorziet in betalingsverkeer en 100% reserve aanhoudt (“full reserve bank”) voor de gelden van haar klanten de ontbrekende factor is. Een full reserve bank zorg er voor dat het nemen van risico een keuze wordt. Dit wordt gezien als de randvoorwaarde om het DGS af te schaffen. In die situatie zouden kredietverleners weer mogen omvallen zonder dat het betalingsverkeer stilvalt.