Sinds maart 2016 voert Stichting Full Reserve activiteiten uit die bijdragen aan een spoedige opvolging van de 'Motie Full Reserve' die in de Tweede Kamer is aangenomen. Zowel media, politici als centrale bankiers worden pro-actief benaderd.

Maart 2016 - motie Tweede Kamer
Motie Full Reserve ingediend en aangenomen waarin minister Dijsselbloem wordt verzocht te onderzoeken "hoe de wet kan worden aangepast zodat een full reserve depositobank mogelijk wordt".

Juni 2016 - debat n.a.v. brief
Minister Dijsselbloem geeft per brief aan dat een depositobank mogelijk is, maar in het debat blijkt dat dit niet het geval is. De minister wil DNB nogmaals laten kijken naar de casus alvorens te onderzoeken hoe de wet kan worden aangepast. De belofte wordt gedaan dat in december de balans wordt opgemaakt.

September 2016 - input voor DNB onderzoek
Per brief levert Stichting Full Reserve (via haar juridisch partner FG Lawyers) input voor het onderzoek van DNB ('marktconsultatie').

December 2016 - DNB rapport en toetredingsbrief
In het DNB rapport over innovatie wordt geen melding gemaakt over full reserve depositobanken. In de begeleidende brief van Minister Dijsselbloem wordt wel ingegaan op de casus. De minister schrijft dat het niet mogelijk is, maar dat DNB nog aan een idee werkt dat wel mogelijkheden biedt.

Januari 2017 - Agendering toetredingsbrief Tweede Kamer
De vaste Kamercommissie Financiën besluit om de toetredingsbrief met de behandeling van de Motie Full Reserve te agenderen voor verdere discussie. Kamerleden kunnen tot uiterlijk 15 februari schriftelijk vragen insturen.

Februari 2017 - Kamervragen aan Minister Dijsselbloem
Verschillende fracties stellen vragen aan Minister Dijsselbloem naar aanleiding van zijn brief. Na de Tweede Kamerverkiezingen zullen antwoorden volgen.